Rödebybackens historia

1972 startade ett gäng entusiaster med slöjdläraren Lasse Pettersson i spetsen Rödeby Slalomklubb.

På den tiden åkte man i dagens nedre del på natursnö.
Ett åk tog ca 5 minuter varav 15 sekunder användes för färden utför.
Det låter primitivt men gav betydligt mer motion än vad 5 minuter i liftkön ger.

Behovet av en fast punkt i tillvaron och närheten till OK Dacke och deras stuga bidrog till att man 1977 beslutade att gå in som en alpin sektion i OK Dacke.
Fortfarande bedrevs verksamheten enligt naturmetoden (inga hjälpmedel).
På 70-talet var det dock bra vintrar så klubben var mycket aktiv.

I början på 80-talet började ideerna om dagens backe ta form.
Kommunen vidtalades och ställde sig positiv till en utbyggnad på toppen.
När vi nu skulle få Sydsveriges bästa backe måste vi investera i snökanon och liftar.
Med dessa planer skulle vi ha blivit en ”gökunge” i OK Dacke och därför var det nu dags att bryta sig loss och bilda Karlskrona Slalomklubb, året var 1982.

Drivkrafter bakom bildandet av den nya klubben var Bengt Ederström och Kenneth Eriksson.
Kenneth blev helt logiskt klubbens första ordförande. En post han hade fram till årsmötet 1987 då Willy Nelsén tillträdde.

Några årtal

 • 1970 – Kommunen rensar den naturliga backen.
 • 1972 – Rödeby Slalomklubb bildas.
 • 1978 – Klubben går upp som en sektion i OK Dacke.
 • 1982/83 – Kommunen beslutar om en utbyggnad av backen.
  Karlskrona Slalomklubb (KSLK) bildas.
  Första liften köps och installeras.
 • 1983/84 – Etapp 1 för snökanonsystemet köps och installeras.
 • 1984/85 – Belysningen i backen utökas.
  Köp av scooter med hyvel för pistning.
 • 1985/86 – Klubbstugan byggs.
  Bertil Reinholdsson anställs.
  Snökanonsystemet byggs ut till nya toppen.
 • 1986/87 – Toppliften köps och installeras.
  Belysningen byggs ut till toppen.
 • 1987/88 – Kompressor till snökanonen inköps.
  Nedre liften förlängs (lättare på- och avstigning).
  Nytt lifthus byggs.
  Snabbtelefon mellan nedre lift, övre lift och klubbhus installeras.
  Högtalarsystemet byggs ut.
  Stommen för kompressorhus och skidbod med omklädningsrum reses.
 • 1988/89 – Ny pistmaskin inköpes.
  Snöskotern utbytes till en mindre och smidigare.
 • 1991/92 – Pistmaskingarage uppfördes.
 • 1994/95 – Starthus för tävlingar uppfördes på toppen av backen.
 • 1996/97 – Med hjälp av ALU-arbetare uppfördes ett nytt tak över den övre liften samt vissa förbättringar i övrigt som nya lådor för snökanonuttagen mm.