Kontakt

Besöksadress
Karlskrona Alpina Klubb
Stationsvägen 32
373 43 Rödeby

Styrelsen

styrelse@rodeby.nu

Ordförande
Marcus Carlsson (0705-715714)

Kassör:

Styrelseledamot:
Mats Wikner (sekreterare)
Per Möllheden (0766-347370)
Håkan Magnusson
Jonatan Andersson
Jonas Andersson
Sune Carlsson

Styrelsesuppleant:
Jill Tiderman

Revisorer:

Valberedningen:
Under tillsättning