Kontakt

Besöksadress
Karlskrona Alpina Klubb
Stationsvägen 32
370 30 Rödeby

Styrelsen

styrelse@rodeby.nu

Ordförande
Marcus Carlsson (0705-715714)

Kassör:
Linn Appelgren (0734-026241)

Styrelseledamot:
Mats Wikner (sekreterare)
Per Möllheden (0766-347370)
Håkan Magnusson
Jonatan Andersson
Jonas Andersson
Jonny Nilsson
Sune Carlsson

Styrelsesuppleant:
Jill Tiderman

Revisorer:
Johanna Wadström

Valberedningen:
Under tillsättning